Neprihlásený

Meno:

Heslo:

Registrácia

EAGLE - Zbernica/BUS

Čo je zbernica

Zväzok súbežných vodičov

Ako kreslíme zbernicu

 • BUS - BUS - nakreslíme tvar zbernice
 • NAME NAME - NAME - zadefinujeme názvy jednotlivých vodičov (čiarkami oddeľujeme rôzne názvy vodičov, môžeme použiť číselný interval), napr.
  • A[0..3] - vznikne zbernica so 4 vodičmi A0, A1, A2, A3
  • A,B,C,D,E,F - vznikne zbernica so 6 vodičmi
  • D[1..3],GND, VCC - vznikne zbernica s vodičmi D1, D2, D3, GND, VCC
 • NET - NET - klikneme na zbernicu, zobrazia sa názvy vodičov, vyberieme si vodič a ťahaním ho pripojíme k vývodom súčiastok; zalamovať môžeme pravým tlačidlom myši alebo výberom na príslušnom paneli
  NAME
 • LABEL - LABEL - zobrazíme vodičom popisy
  LABEL

Kreslenie zbernice - animácia

Eagle CAD Bus Demo - animácia návrhu zbernice v programe EAGLE